BionicleWelcome, Guest.
Sign In | Register
Poll
Who is your favorite Toa?

 Tahu
 Kopaka
 Lewa
 Gali
 Onua
 Pohatu


 TOA HORDIKA ONEWA
UCN:UCN7392136RJ-00
Collectible:8739 TOA HORDIKA ONEWA
Picture:TOA HORDIKA ONEWA in canister pose
TOA HORDIKA ONEWA
 
Other Pictures:
TOA HORDIKA ONEWA canister
TOA HORDIKA ONEWA canisterfront
Front
front
front
Cannister front